การจัดการเงิน

เมื่อลงทุนไปแล้ว เปลี่ยนนโยบายหรือย้ายเงินลงทุนได้หรือไม่