การจัดการเงิน

เมื่อลงทุนไปแล้ว เปลี่ยนหรือถอนย้ายพอร์ตการลงทุนได้หรือไม่