การจัดการเงิน

เมื่อลงทุนไปแล้ว เปลี่ยนหรือโอนย้ายพอร์ตการลงทุนได้หรือไม่