การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

ตั้งค่าการเข้ารหัสผ่านด้วย Face ID / Touch ID ได้อย่างไร