การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

สามารถอัปเดตแอปพลิเคชันได้อย่างไร