ผลตอบแทนจากการลงทุน Jitta Ranking

Jitta Ranking จ่ายปันผลหรือไม่ หากมี เงินปันผลที่ได้รับมาจะเข้าบัญชีใด