ผลตอบแทนจากการลงทุน Jitta Ranking

เมื่อหุ้นที่ลงทุนอยู่ในนโยบาย Jitta Ranking เกิด Corporate Action ทางเรามีการจัดการอย่างไร