ผลตอบแทนจากการลงทุน Global ETF

ผลตอบแทนย้อนหลัง (back test) ของ Global ETF เป็นอย่างไร