ผลตอบแทนจากการลงทุน Thematic

ผลตอบแทนย้อนหลัง (back test) ของ Thematic เป็นอย่างไร