ผลตอบแทนจากการลงทุน Thematic

Thematic จ่ายปันผลหรือไม่ หากมี เงินปันผลที่ได้รับมาจะเข้าบัญชีใด