การเพิ่มทุนและการถอนทุนต้องทำอย่างไร

ลงทุนไปแล้ว ต้องการลงทุนเพิ่มต้องทำอย่างไร