การเพิ่มทุนและการถอนทุนต้องทำอย่างไร

เมื่อเพิ่มเงินลงทุน จะซื้อหุ้น หรือ ETF เพิ่มอย่างไร