การเพิ่มทุนและการถอนทุนต้องทำอย่างไร

เมื่อปิดพอร์ต จะได้รับเงินภายในกี่วัน