ภาษีและการเครดิตภาษี เป็นอย่างไร

การลงทุนกับ Jitta Wealth ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่