ภาษีและการเครดิตภาษี เป็นอย่างไร

ภาษีสำหรับการลงทุนต่างประเทศมีอะไรบ้าง