ภาษีและการเครดิตภาษี เป็นอย่างไร

สามารถยื่นขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้หรือไม่