การลงทุนต่างประเทศ

การลงทุนต่างประเทศทำประกันค่าเงิน (hedge) หรือไม่