กรณีผู้ลงทุนเสียชีวิตต้องทำอย่างไร

หากเจ้าของพอร์ตการลงทุนเสียชีวิต ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างไร