การลงทุนต่างประเทศ

การซื้อขายสินทรัพย์แบบ Fractional Share คืออะไร