มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ (CRS)

Self Cer คืออะไร จะระบุถิ่นที่อยู่ทางภาษีได้อย่างไร