มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ (CRS)

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ต้องกรอกแบบฟอร์ม CRS ด้วยหรือไม่