ผลตอบแทนจากการลงทุน Jitta Money

Jitta Money จ่ายปันผลหรือไม่ หากมี เงินปันผลที่ได้รับมาจะเข้าบัญชีใด