ช่วง/ระยะเวลาที่ควรลงทุน

ควรถือพอร์ต Jitta Money นานเท่าไหร่ มีกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำหรือไม่