ช่วง/ระยะเวลาที่ควรลงทุน

ช่วงภาวะตลาดผันผวน ควรจะลงทุนหรือไม่