กลยุทธ์การลงทุน

ทุกคนที่ลงทุนแบบ Jitta Money ถือพอร์ตเหมือนกันหรือไม่