บริการฝากเงินอัตโนมัติ (DCA)

DCA คืออะไร และสามารถสมัครใช้บริการฝากเงินอัตโนมัติได้อย่างไร