บริการฝากเงินอัตโนมัติ (DCA)

เมื่อฝากเงินอัตโนมัติแล้ว กระบวนการลงทุนเป็นอย่างไร