บริการฝากเงินอัตโนมัติ (DCA)

สามารถยกเลิกการสมัครบริการผูกบัญชีอัตโนมัติได้อย่างไร