บริการฝากเงินอัตโนมัติ (DCA)

สามารถผูกบัญชีธนาคารเพื่อฝากเงินอัตโนมัติได้สูงสุดกี่บัญชี หรือเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารได้อย่างไร