ค่าธรรมเนียม
การคิดค่าธรรมเนียม ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ทำไม Jitta Wealth จึงมีค่าธรรมเนียมการจัดการต่ำ