ค่าธรรมเนียม
การคิดค่าธรรมเนียม ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ถ้าปีไหนขาดทุน Jitta Wealth จะไม่คิดค่าธรรมเนียมใช่หรือไม่