การเพิ่มทุนและถอนทุน
รายละเอียดข้อมูลและขั้นตอนการเพิ่มทุน/ถอนทุน

เมื่อปิดพอร์ต Jitta Wealth จะได้รับเงินภายในกี่วัน