การติดตามผลการลงทุน
ดูรายงานความเคลื่อนไหวพอร์ตกองทุนส่วนบุคคล

NAV คืออะไร หักค่าธรรมเนียมหรือยัง