การติดตามผลการลงทุน
ดูรายงานความเคลื่อนไหวพอร์ตกองทุนส่วนบุคคล

NAV Per Unit คืออะไร