ช่วง/ระยะเวลาที่ควรลงทุน
ภาวะตลาด ช่วงเวลาที่ลงทุน

ควรถือพอร์ต Jitta Wealth นานเท่าไหร่ มีกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำหรือไม่