ติดต่อและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างไร

Jitta Wealth มีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าเป็นรายบุคคลหรือไม่