การเพิ่มทุนและถอนทุน

ลงทุนไปแล้ว ต้องการลงทุนเพิ่มต้องทำอย่างไร