การเพิ่มทุนและถอนทุน

เมื่อเพิ่มเงินลงทุน จะซื้อหุ้นเพิ่มอย่างไร