การลงทุนต่างประเทศ

ลงทุน Jitta Ranking ในต่างประเทศ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดในการแลกเงิน