ช่วง/ระยะเวลาที่ควรลงทุน

ภาวะตลาดหุ้นผันผวน ควรจะลงทุนหรือไม่