ช่วง/ระยะเวลาที่ควรลงทุน

Jitta Ranking มีนโยบายรับมือกับวิกฤตอย่างไรบ้าง