ผลตอบแทนจากการลงทุน Jitta Ranking

ผลตอบแทนย้อนหลัง (back test) ของ Jitta Ranking เป็นอย่างไร