ผลตอบแทนจากการลงทุน Jitta Ranking

Back test ที่แสดงให้ดูหักค่าธรรมเนียมหรือยัง