กลยุทธ์การลงทุน

ทุกคนที่ลงทุนแบบ Global ETF ถือพอร์ตเหมือนกันหรือไม่