การเพิ่มทุนและถอนทุน

เมื่อเพิ่มเงินลงทุน จะซื้อ ETF เพิ่มอย่างไร