การเพิ่มทุนและถอนทุน

เมื่อปิดพอร์ต Global ETF จะได้รับเงินภายในกี่วัน