ช่วง/ระยะเวลาที่ควรลงทุน

ควรถือพอร์ต Global ETF นานเท่าไหร่ มีกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำหรือไม่