เริ่มเปิดบัญชีลงทุน

เป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม Jitta อยู่แล้ว ต้องเปิดบัญชี Jitta Wealth อีกหรือไม่