เริ่มเปิดบัญชีลงทุน

หลังจากสมัครบัญชี Jitta Wealth แล้วใช้เวลานานไหมกว่าจะได้ลงทุน