กลยุทธ์การลงทุน

Jitta Ranking ต่างจาก Robot Trade หรือ Algo Trade อย่างไร